CMY V.I.P

Gói VIP phù hợp cho xây dựng thương hiệu Doanh nghiệp hoặc Cá nhân cung cấp dịch vụ cho Doanh nghiệp. Đưa nhân viên/ khách hàng của bạn lên tầm cao Chuyên nghiệp cho các lĩnh vực như (vận tải, bất động sản, dịch vụ tư vấn...)

Đây là gói Nâng cao có tính phí :
- 645.000 đ/ 1 tháng
-  1.700.000 đ/ 3 tháng ( tiết kiệm +10%)
-  3.000.000 đ/ 6 tháng ( tiết kiệm +20%)
- 5,000.000 đ/ 12 tháng ( tiết kiệm +30%)

- 20.000.000đ/ TRỌN ĐỜI