CMY PRO

Gói Pro phù hợp cho xây dựng thương hiệu Cá nhân. Bạn là Sale chuyên nghiệp cho các lĩnh vực như (vận tải, bất động sản, dịch vụ tư vấn...)

Đây là gói chuyên nghiệp có tính phí :
- 145.000 đ/ 1 tháng
-  390.000 đ/ 3 tháng ( tiết kiệm +10%)
-  690.000 đ/ 6 tháng ( tiết kiệm +20%)
- 1,200.000 đ/ 12 tháng ( tiết kiệm +30%)

- 5.000.000 đ/ TRỌN ĐỜI